امکان سنجي آموزش از راه دور از طريق اينترنت کتابداري و اطلاع رساني در ايران

نام نویسنده :حسن زاده، محمد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد راهنما :علي شكويي

استاد مشاور: آتش جعفرنژاد
سال انتشار : 1381

چکیده: 

آموزش از راه دور در راستاي پيشرفت خود با بهره گيري از فناوري اطلاعاتي و آموزشي در قالب شبكه جهاني اينترنت و قابليت وب جهان گستر ‏‎WWW‎‏ به حدي از تكامل رسيده كه كلاس هاي اينترنتي و دانشگاههاي مجازي به عنوان گزينه هاي جايگزين براي كلاس هاي عادي و دانشگاههاي سنتي در نظر گرفته شده است و روز به روز وجود خود را اثبات مي نمايد. در اين ميان رشته كتابداري و اطلاع رساني نيز به عنوان يك رشته ميان رشته اي كه با فناوري اطلاعات و آموزشي به صورت مستمر و گسترده سروكار دارد از پيشرفت هاي حاصله استقبال نموده است و در كشورهاي مختلف در دانشگاههاي مجازي در مقاطع مختلف براي دانشجويان از راه دور و از طريق اينترنت ارائه مي گردد. بنابراين لزوم پرداختن به اين مساله و زمينه يابي و امكان سنجي آن بيش از پيش احساس مي شود.


چکيده

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©