بررسي اصول طراحي و نمايش اطلاعات در كتابخانه هاي ديجيتالي ايران

نام نویسندهقلي پور حاج محمود, الهه
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما: فرشته سپهر
استاد مشاور :اشرف بزرگي
سال انتشار :  1383

چکیده :ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©