امكان سنجي كتابخانه هاي زندان در ايران ومقايسه با رهنمودهاي ايفلاوپيشنهاد طرح شبكه بين انها...

نام نویسنده :لگزيان, فاطمه
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما: ناهيد بني اقبال
استاد مشاور :حسن لاريجاني
سال انتشار :  1384

چکیده: ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©