امكان سنجي حفاظت و نگهداري نسخ خطي در كتابخانه هاي ملي و مركزي دانشگاه تهران مرعشي نجفي مركز استان قدس رضوي و ملك با طرح ديجيتالي كردن اين نسخ

نام نویسنده :ناصري مالواني, عليرضا
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما: مهردخت  وزيرپور
استاد مشاور :مهرداد نيكنام
سال انتشار:  1385

چکیده :ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©