ارزيابي ذخيره و بازيابي اطّلاعات در بانك¬هاي اطّلاعاتي تحت لوح فشرده ايران¬شناسي

نام نویسنده :قرباني, محبوبه

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دكتر زهرا اباذري
استاد مشاور :دكتر زهره ميرحسيني
سال انتشار :  1386

چکیده :ندارد

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©