امكان سنجي ارائه مديريت دانش در كتابخانه هاي عمومي استان آذربايجان شرقي

نام نویسنده ,نوري اصلموسي
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دكتر حسن لاريجاني
استاد مشاور :دكتر موسي مجيدي
سال انتشار:  1387

چکیده :ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©