بررسي امكانات پيوستن به برنامه دسترسي جهاني به انتشارات (upa)در ايران

نام نویسنده :عبدلي, مهشيد
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما: ماندانا صديق بهزادي
استاد مشاور :علي شكوئي
سال انتشار :  1374

چکیده :ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©