تأثیر توانمندی‌های کاربران و مؤلفه‌های رابط کاربر وب‌سایت‌ها بر فرایند تعامل در وب (برپایه نظریه پردازش اطلاعات با استفاده از رویکرد چشم-ذهن)

تأثیر توانمندی‌های کاربران و مؤلفه‌های رابط کاربر وب‌سایت‌ها بر فرایند تعامل در وب (برپایه نظریه پردازش اطلاعات با استفاده از رویکرد چشم-ذهن)


استادان راهنما:

دکتر رحمت‌الله فتاحی
دکتر جواد صالحی فدردی

استاد مشاور:

دکتر محسن نوکاریزی

نگارش:

مهدی زاهدی نوقابی

اساتید داور:

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی
دکتر محمدحسین دیانی
دکتر اعظم صنعت‌جو


تاریخ دفاع:

5 آذر 1396

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©