دانشگاه فردوسی (دکتری)

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(پژوهان) مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی جهانگیر، غلامحسین 785
حضور و اثربخشی اعضاء هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی دانشگاه‏های ایران در وب و رابطه آن با کسب امتیازهای مادی و معنوی از دیدگاه نظریه قشربندی اجتماعی در علم دانش، فرشید 716
سنجش هماهنگي راهبردهاي مديريت دانش و زيرنظام‌هاي آن در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاهي با راهبردهاي دانشگاه‌ها (با تأكيد بر نقش فرهنگ سازماني در هماهنگي راهبردها) کفاشان کاخکی، مجتبی 780
شناسایی و تحلیل ابعاد ساختاری و مفهومی فهرست سرعنوان های موضوعی فارسی در مقایسه با فهرست سرعنوان های موضوعی کنگره شریف، عاطفه 2100
مطالعه رابطه میان رشته ای در علوم انسانی: تحلیلی استنادی داورپناه، محمدرضا 1324
واكاوی و تبيين عوامل عمده مؤثر برفرهنگ مطالعه درايران و ارائه مدلی مناسب براي توسعه آن سالاری، محمود 2358
واکاوی ارتباط میان قابلیت‌های روانشناختی و مهارتی کاربران با رفتار راهنمایابی آنها در کتابخانۀ دیجیتال برپایۀ مدل تعدیل شده اطلاع‌یابی مارکیونینی زره ساز، محمد 987

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©