دانشگاه فردوسی (دکتری)

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی زیرساخت مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران حسن زاده، محمد 1323
بررسی قضاوت ربط و معیارهای مورد استفاده دانشجویان در فرآیند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی بر پایه نظریه سبک شناختی کل گرا و تحصیلی رایدینگ میرزابیگی، مهدیه 1510
بررسی ميزان انطباق ساختار مارك ايران بر الگوی ملزومات كاركردی پيشينه های كتابشناختی (FRBR) و نگاه كاربران فهرست هاي رايانه اي به موجوديت هاي مطرح در اين الگوها ارسطوپور، شعله 1163
بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تكمیلی و انطباق آن با استانداردهای سواد اطلاعاتی ACRL و چهار سند توسعه ملي قاسمی، علی حسين 2018
تأثير الگوی فرهنگ سازمانی حاكم در كتابخانه های مركزی دانشگاهی بر ميزان فراهم كردن شرايط لازم برای اجرای مديريت دانش عباسی، زهره 1295
تأثير هيجان­ها و القاي هيجاني بر رفتار اطلاع­يابي کاربران و تعيين الگوي انتساب هيجان­ها بر اساس نظريه انتساب (اِسناد) وينر بهزادی، حسن 772
تحليل عوامل مؤثر بر فرايند تغيير برنامه­ ريزي شده در مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد بر اساس نظريه ميداني لوين، چسبندگي دانش و آموخته زدايي آخشیک، سمیه سادات 719
تحليل و مقايسه شبكه مفهومي حاكم بر سرعنوان موضوعي فارسي با متون فارسي كتابداري و اطلاع رساني و ابزارهاي بين المللي ذخيره و بازيابي اطلاعات بر اساس رويكرد تحليل حوزه اي اخوتی، مریم 1178
تحلیل واژگان محیط رابط در نرم افزارهای جامع كتابخانه ای فارسی و قابلیت فهم كاربران از آنها به منظور ارائه یك الگوی مفهومی مناسب نوكاریزی، محسن 1392
توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد کاربران بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(پژوهان) مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی جهانگیر، غلامحسین 494

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©