دانشگاه اصفهان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد میرزایی ، علی اکبر 666
بررسی رفتار مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در محیط دیجیتال بر اساس دیدگاه لیودر سال 1388-1387 نادری خراجی،فاطمه 621
بررسی ساختار سازمانی کتابخانه های دانشگاهی ایران بر اساس مدل استیفن رابیتز تمیزی، زینب 756
بررسی سطح سواد رایانه ای کتابداران کتابخانه های دانشگاههای دولتی زاهدان گورکانی ، ابو الفضل 581
بررسی مقایسه ای استفاده از رسانه های اجتماعی –تعاملی وب، 4 در به اشتراک گذاری دانش بین کتابداران دانشگاه لیمریک – ایرلند و دانشگاه اصفهان اناری ، فاطمه 615
بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران شاهین ،اکرم 1097
بررسی میزان آگاهی استفاده و نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف نسبت به رسانه های اجتماعی – تعاملی وب 2 در انجام تحقیقات تلخابی ،علی اکبر 694
بررسی میزان بکارگیری سبک های مدیریت تعارض توسط مدیران کتابخانه های دانشگاههای دولتی ایران مدنی مبارکه ، آزاده 755
بررسی میزان تاثیر عوامل مجتلف بر نیازهای اطلاعاتی جامعه دانش آموز استفاده کننده نهایی کتابخانه های عمومی... میرزایی سدهی ، امین 733
بررسی میزان مهارت های سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بر اساس مدل ایزنبرگ ویرکویتز عابدی لنجی،علی رضا 866

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©