دانشگاه تربيت مدرس

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تحليل استنادي پايان نامه هاي دكتراي حرفه اي دامپزشكي از نظر استناد به پايان نامه هاي همين رشته سبكتكين، نادر 975
تحليل استنادي پايان نامه هاي دكتراي علوم انساني دانشگاههاي تربيت مدرس و آزاد اسلامي در رشته هاي مختلف رويايي، حميدرضا 1069
تحليل سياستهاي گزينش نشريات ادواري لاتين در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاهي ايران هاشم زاده، محمد جواد 1174
تحليل هزينه- مصرف نشريات ادواري لاتين جاري رشته هاي بيوشيمي- بيوفيزيك در كتابخانه موسسات I.B.B دانشگاه تهران و كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس كياني، تاجملك 1602
تحلیل سیاستهای گزینش نشریات ادواری لاتین در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی ایران هاشم‌زاده، محمدجواد 597
تعيين ضريب همبستگي بين قيمت و ميزان استفاده از نشريات ادواري لاتين 1993 در دانشگاههاي تهران. اميركبير، علم و صنعت فروزي، سعيد 806
تعيين ميزان استفاده از تكنولوژي اطلاعات موجود در كتابخانه هاي مركزي دانشگاهي شهر زاهدان در امر آموزش و پژوهش حكيمي، رضا 1017
تعيين ميزان رضايت استفاده كنندگان از خدمات مرجع كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي تربيت مدرس ، صنعتي شريف و اميركبير فیضی, علیرضا 707
تعيين ميزان رعايت استاندارد در تهيه چكيده فارسي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران حفيظي اردكاني، محسن 1133
تعيين نسبت جذب بودجه به اعتبار مصوب كتابخانه هاي دانشگاهي تهران براي خريد انتشارات خارجي در سالهاي 1370-1372 زادبود، محمود 971

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©