دانشگاه تربيت مدرس

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسي ميزان كاربرد نشريات ادواري لاتين در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كتابداري در دانشگاه(تربيت مدرس، تهران، علوم پزشكي ايران و شيراز) از سال 1347-1371 رياحي نيا، نصرت 1278
بررسي ميزان هماهنگي كتاب‌ها و مجلات رشته كتابداري با نيازهاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد نوکاریزی, محسن 801
بررسي ميزان همپوشاني عناوين نشريات مورد اشتراك غيرفارسي فني و مهندسي در دانشگاههاي تربيت مدرس، صنعتي شريف و اميركبير در سال 1996 . يارمحمدي، علي 1040
بررسي ميزان و عوامل موثر بر رضايتمندي استفاده كنندگان از خدمات پيوسته واحدهاي اطلاع رساني كتابخانه هاي مركزي دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاههاي تهران رستمي گومه، عليرضا 1543
بررسي نظرات مديران كتابخانه هاي مركزي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري در مورد طرح تمركز مجلات لاتين و تأمين مدرك غفاري، حمزه علي 1588
بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاء هيئت علمي دانشگاه بيرجند رمضاني، سيده طيبه 1638
بررسي وضعيت آگاهي رساني جاري در كتابخانه هاي تخصصي موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تاثير آن بر كاربري مجموعه از ديدگاه مديران فرهادپور، محمدرضا 1385
بررسي وضعيت استفاده دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر شيراز از كتابخانه هاي عمومي زال زاده، ابراهيم 1543
بررسي وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هيأت علمي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس از سال 1370 لغايت 1379 فهميان، مونا 1383
بررسي وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس(72-77). رضوي، سيد علي اصغر 1160

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©