دانشگاه تربيت مدرس

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسي ميزان كاربرد نشريات ادواري لاتين در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كتابداري در دانشگاه(تربيت مدرس، تهران، علوم پزشكي ايران و شيراز) از سال 1347-1371 رياحي نيا، نصرت 1255
بررسي ميزان هماهنگي كتاب‌ها و مجلات رشته كتابداري با نيازهاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد نوکاریزی, محسن 783
بررسي ميزان همپوشاني عناوين نشريات مورد اشتراك غيرفارسي فني و مهندسي در دانشگاههاي تربيت مدرس، صنعتي شريف و اميركبير در سال 1996 . يارمحمدي، علي 1026
بررسي ميزان و عوامل موثر بر رضايتمندي استفاده كنندگان از خدمات پيوسته واحدهاي اطلاع رساني كتابخانه هاي مركزي دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاههاي تهران رستمي گومه، عليرضا 1522
بررسي نظرات مديران كتابخانه هاي مركزي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري در مورد طرح تمركز مجلات لاتين و تأمين مدرك غفاري، حمزه علي 1573
بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاء هيئت علمي دانشگاه بيرجند رمضاني، سيده طيبه 1623
بررسي وضعيت آگاهي رساني جاري در كتابخانه هاي تخصصي موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تاثير آن بر كاربري مجموعه از ديدگاه مديران فرهادپور، محمدرضا 1349
بررسي وضعيت استفاده دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر شيراز از كتابخانه هاي عمومي زال زاده، ابراهيم 1528
بررسي وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هيأت علمي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس از سال 1370 لغايت 1379 فهميان، مونا 1364
بررسي وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس(72-77). رضوي، سيد علي اصغر 1147

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©