دانشگاه شهيد چمران

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه و مقایسه آن با استانداردهای ایفلا برای کتابخانه های آموزشگاهی» به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی وضعیت آنها جمشیدی, نظام 2210
بررسی کمی-موضوعی و کتابشناختی اطلاعات فنی تولید شده در سازمان آب و برق خوزستان در طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۴ و تحلیل موانع اجتماعی موجود بر سرراه کارشناسان این سازمان در دسترسی و مصرف اطلاعات فنی موجود ریسمانباف, امیر 1192
بررسی گرایش¬های موضوعی مطالعه در دانش¬آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز و مقایسة آن با توزیع موضوعی کتاب¬های مناسب دانش¬آموزان این دوره معرفی شده در کتابشناسی آثار منتخب شورای کتاب کودک باجی, فاطمه 1228
تأثير اجراي برنامه آموزش استفاده از كتابخانه بر توانايي استفاده از كتابخانه توسط دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيرانوند, علي 1457
تحليل توصيفي و استنادي مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز طي سالهاي 1382-1351 پارسايي محمدي, پرستو 1426
تحلیل پیوندهای وب سایت¬های نانوفن¬آوری با استفاده از روش¬¬های دسته¬بندی خوشه¬ای، عامل تأثیرگذار وب و ترسیم نقشه دو بعدی سهیلی, فرامرز 1752
تهیه و پیشنهاد شرح شغل کتابداران سیستم ها و تعیین جایگاه سازمانی آنها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه های کشور دانش, فرشید 1506
شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده استفاده از کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه صباغی نژاد, زیور 1593
شناسایی و تحلیل ابعاد (عوامل) محیط های اطلاعاتی کارکنان دانشگاه شهید چمران و بررسی رابطۀ میان این عوامل با وضعیت اجتماعی – اقتصادی آن¬ها شریفی, سمیه 1578
طراحي درگاهي براي مجلات الكترونيكي رايگان، ويژه دانشگاه شهيد چمران اهواز، بر اساس نظرات دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه در مورد اين مجلات اصنافي, امير رضا 1581

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©