دانشگاه فردوسي

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی میزان همخوانی سر عنوان های موضوعی فارسی با كلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات كتابهای فارسی (حوزه های علوم انسانی،‌علوم اجتماعی،‌علوم كاربردی و علوم محض) ارسطو پور، شعله 1139
بررسی میزان همخوانی عبارت های جستجوی کاربران با اصطلاحات پیشنهادی مقالات پایگاه های اطلاعاتی لاتین و تحلیل ساختار واژگانی این اصطلاحات بر اساس روابط اصطلاحنامه ای رجبیان، حميده 1644
بررسی میزان همخوانی كلیدواژه های عنوان و توصیف گر های نمایه سازان در پایگاه چكیده پایان نامه های ایران ایرانشاهی، محمد 1489
بررسی میزان همپوشانی و امکان جایگزینی مجلات چاپی فارسی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد با مجلات الکترونیکی فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری حاجی محمدی، وحیده 1146
بررسی میزان و عوامل موثر بر درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن انتظاریان، ناهید 1278
بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی استفاده كنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای در كتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد منصوریان، يزدان 1635
بررسی میزان و چگونگی استفاده از اينترنت توسط دانشجويان دانشگاه كابل و عوامل مؤثر و بازدارنده جعفری، معصومه 1337
بررسی نتایج جستجو در ابر موتورهای كاوش و موتور های تحت پوشش آنها از جنبه همپوشانی و رتبه بندی اسفندیاری مقدم، عليرضا 1186
بررسی نظامهای بین الملی اطلاع رسانی و كاربرد عملی آنها در ایران ناصری، حاتم 870
بررسی نظر دانشجویان دانشكده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد درباره خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذت، خواندن به قصد تصمیم گیری و دو اصل معقول اندیشی و كمترین كوشش قریشی، زهره 1510

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©