دانشگاه فردوسي

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی توزیع مجلات علمی لاتین حوزه علوم اجتماعی از نظر موضوع،‌زبان،‌گستره جغرافیای،‌و رتبه بندی در عرصه پایگاه های اطلاعاتی معتبر جهاني ابوالحسنی فروغی، حديث 1095
بررسی جايگاه آموزشي و پژوهشي كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد و سنجش تأثير دو عامل فاصله مكاني و آگاهي بر ميزان استفاده دانشجويان از آن كتابخانه قاسمی تیتکانلو، کبری 1124
بررسی جایگاه موجود و مورد انتظار بخش کودکان و نوجوانان درکتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی یگانه فر، مرضیه 524
بررسی دیدگاه مسئولان بخش های مختلف كتابخانه های مركزی دانشگاه ها درباره وظایف، دانش و مهارت های حرفه ای مورد انتظار آنها تهوری، زهرا 1144
بررسی دیدگاه کاربران پیرامون قابلیت فهم و پیش بینی پذیري سازماندهی مقوله های اطلاعاتی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران به منظور ارائه الگویی مناسب ناصری، زهرا 1832
بررسی رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان اجراي مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاه هاي شهر مشهد محمودی تویکانلو، حسن 1573
بررسی رابطه بين سرمايه اجتماعی و ميزان اجرای مديريت دانش در كتابخانه های دانشگاه های شهر مشهد محمودی توپكانلو، حسن 1493
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی نیکوکار، مریم 913
بررسی رضایت مراجعان از خدمات كتابخانه مركزی دانشگاه علوم پزشكی ایران ارتجائی، سوسن 1661
بررسی رفتار خوداستنادی در پایگاه نمایه نامه استنادی علوم ( و مقایسه پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی) عامل، فرزانه 931

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©