دانشگاه فردوسي

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی توزیع مجلات علمی لاتین حوزه علوم اجتماعی از نظر موضوع،‌زبان،‌گستره جغرافیای،‌و رتبه بندی در عرصه پایگاه های اطلاعاتی معتبر جهاني ابوالحسنی فروغی، حديث 1102
بررسی جايگاه آموزشي و پژوهشي كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد و سنجش تأثير دو عامل فاصله مكاني و آگاهي بر ميزان استفاده دانشجويان از آن كتابخانه قاسمی تیتکانلو، کبری 1135
بررسی جایگاه موجود و مورد انتظار بخش کودکان و نوجوانان درکتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی یگانه فر، مرضیه 530
بررسی دیدگاه مسئولان بخش های مختلف كتابخانه های مركزی دانشگاه ها درباره وظایف، دانش و مهارت های حرفه ای مورد انتظار آنها تهوری، زهرا 1150
بررسی دیدگاه کاربران پیرامون قابلیت فهم و پیش بینی پذیري سازماندهی مقوله های اطلاعاتی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران به منظور ارائه الگویی مناسب ناصری، زهرا 1847
بررسی رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان اجراي مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاه هاي شهر مشهد محمودی تویکانلو، حسن 1581
بررسی رابطه بين سرمايه اجتماعی و ميزان اجرای مديريت دانش در كتابخانه های دانشگاه های شهر مشهد محمودی توپكانلو، حسن 1499
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابداران کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی نیکوکار، مریم 923
بررسی رضایت مراجعان از خدمات كتابخانه مركزی دانشگاه علوم پزشكی ایران ارتجائی، سوسن 1678
بررسی رفتار خوداستنادی در پایگاه نمایه نامه استنادی علوم ( و مقایسه پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی) عامل، فرزانه 939

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©