دانشگاه فردوسي

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی مشكلات جستجوی موضوعی استفاده كنندگان در فهرست رایانه ای كتابخانه مركزی دانشگاه فردوسی مشهد شاپوری، سودابه 1284
بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از منابع مرجع و عوامل موثر بر آن مجیری، شهين 1511
بررسی میزان آگاهی و شناخت كتابداران كتابخانه های پزشكی از مراجع اصلی پزشكی حمزه پور، محمد كاظم 1176
بررسی میزان استفاده و اعتبارسنجی منابع وبی در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد شمس آرا، سارا 1171
بررسی میزان انطباق ساختار مارك ايران بر الگوي ملزومات كاركردي پيشينه هاي كتابشناختي(FRBR) و نگاه كاربران فهرست هاي رايانه اي به موجوديت هاي مطرح در اين الگوها ارسطوپور، شعله 1126
بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی احمدی، شکریه 1228
بررسی میزان رؤیت پذیری بین المللی مجله های علمی ایرانی نمایه شده در موسسه اطلاعات علمی ISI در طول سال های 2006-2000 بهروز فر، هدایت 745
بررسی میزان رضایت شغلی كتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن عباسی، زهره 1191
بررسی میزان رضایت شغلی كتابداران كتابخانه های تخصصی و دانشگاهی ( دولتی ) شهرستان كرج باقری، فاطمه 1638
بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی در میان ناشران ایرانی فراشباشی آستانه، محبوبه 1292

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©