دانشگاه فردوسي

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی رفتار و الگوی اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت یمین فیروز، موسی 1227
بررسی روند انتشار منابع مرجع تخصصي فارسی در زمینه های علوم و فناوری در دو ده اخیر به روش كتابسنجی دری فر، نفيسه 1486
بررسی زیرساختها و سنجش توانمندیها و مهارتهای کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه اندازی خدمات مرجع الکترونیکی ایلخانی‏، ملیحه 588
بررسی سبك رهبري اخلاقي مديران از ديدگاه كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد و رابطه آن با توانمند سازي آنان. عمادي فر، اعظم 989
بررسی عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی وب سایت كتابخانه های دانشگاهی اصغری پوده، احمد رضا 1596
بررسی عوامل بازدارنده و مشوق فعالیتهای علمی - پژوهشی اعضای هیات علمی گروههای كتابداری دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری نصر الهی، سيد نور الله 1170
بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدايی و راهنمايی تقی پناهی، فاطمه 1343
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی در ایران جعفرزاده كرمانی، زهرا 1328
بررسی كتابخانه دانشگاه ملی ایران نيك انجام، آذر 867
بررسی مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصي زاهدی نوقابی، مهدی 1781

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©