دانشگاه فردوسي

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بررسی رفتار و الگوی اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت یمین فیروز، موسی 1248
بررسی روند انتشار منابع مرجع تخصصي فارسی در زمینه های علوم و فناوری در دو ده اخیر به روش كتابسنجی دری فر، نفيسه 1507
بررسی زیرساختها و سنجش توانمندیها و مهارتهای کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه اندازی خدمات مرجع الکترونیکی ایلخانی‏، ملیحه 597
بررسی سبك رهبري اخلاقي مديران از ديدگاه كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد و رابطه آن با توانمند سازي آنان. عمادي فر، اعظم 1000
بررسی عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی وب سایت كتابخانه های دانشگاهی اصغری پوده، احمد رضا 1616
بررسی عوامل بازدارنده و مشوق فعالیتهای علمی - پژوهشی اعضای هیات علمی گروههای كتابداری دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری نصر الهی، سيد نور الله 1185
بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدايی و راهنمايی تقی پناهی، فاطمه 1359
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی رشته كتابداری و اطلاع رسانی در ایران جعفرزاده كرمانی، زهرا 1336
بررسی كتابخانه دانشگاه ملی ایران نيك انجام، آذر 874
بررسی مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصي زاهدی نوقابی، مهدی 1798

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©